Installaties passage gereaslisseerd

28 april 2014

De laatste weken zijn er enkele onderdelen gerealisseed op de werkvlonder in de 2e passage. Zo is de verlichting, de sprinklerinstallatie en de ventilatie verwijderd. En er zijn voorbereidingen getroffen voor de nieuwe verwarmings-, sprinkler- en elektro-installaties (verlichting, brandmelding, etc.). De 2e vernieuwde passage wordt bijna opgeleverd.