Vandaag gesloten

Winactie: maak een vakantiegroet & win!

13 juli 2019 - 27 juli 2019

Vind jij dat je nog wel wat extra vakantiegeld kan gebruiken? Of gun je het iemand anders? Doe mee met de winactie en maak kans op mooie prijzen! Ga tussen 13 en 27 juli snel naar Koningshoek, haal een ansichtkaart en doe mee!

Hoe doe je mee?

1. Pak een ansichtkaart
2. Vul in waarom je kans wil maken op 1 van de prijzen óf vul in wie jij deze prijs gunt.
3. Hang je vakantiegroet op aan de speciale vitrinekast
4. Je doet nu mee!

Dubbel kans maken?

1. Maak een foto van je ansichtkaart voordat je hem inlevert
2. Deel hem onder de Facebook winactie die op 13 juli start
3. Je maakt nu dubbel kans!

 

Algemene voorwaarden

1. ‘Vakantiegeld Winactie‘ (hierna: de Actie) wordt aangeboden door: Winkelcentrum Koningshoek te Maassluis.
2. De looptijd van de Actie is 13 juli 2019 tot en met 27 juli 2019. In deze periode vindt de Actie plaats.
3. De winnaars worden bekend gemaakt op Facebook op 29 juli 2019.

Actie en deelname
3. Aan de Actie kan worden deelgenomen door alle bezoekers en fans van winkelcentrum Koningshoek. 
4. Deelnemers kunnen op Facebook een bericht achterlaten onder de post welke verwijst naar de actie.
5. De prijs inwisselen voor geld is niet mogelijk. 
6. Tijdelijke of vaste medewerkers van winkels in het winkelcentrum zijn uitgesloten van deelname.

Medewerking/privacy
7. De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.

Aansprakelijkheid
8. Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan winkelcentrum Koningshoek via, info@koningshoek.nl waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen. 
9. Winkelcentrum Koningshoek is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

Slotbepalingen
10. Winkelcentrum Koningshoek behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen. 
11. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico. 
12. Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht. 
13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door winkelcentrum Koningshoek.
14. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.